Alarm dla Bioróżnorodności Podkarpacia

Stowarzyszenie od 1 czerwca 2014 roku realizuje projekt „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”. Celem projektu jest przybliżenie uczestnikom problemu zanikania gatunków polskiej flory i fauny, pokazanie piękna i fascynującego świata przyrody oraz pobudzenie lokalnych społeczności do działań na rzecz ochrony bioróżnorodności. Udział w projekcie jest  bezpłatny.

Projekt finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Strona internetowa projektu: http://alarmdlabio.ekoskop.rzeszow.pl

Patronat Honorowy:


Marszałek Województwa Podkarpackiego

Patronat medialny: