Badacz Wody 2017/2018!

Zapraszamy szkoły podstawowe i gimnazja do zanurzenia się w nowej edycji międzynarodowego programu Badacza Wody 2017/2018! Potrzebujemy większej liczby odważnych badaczy do rozwiązywania wyzwań i napełniania przyszłości czystą wodą dla wszystkich. Kampanie zamieniające nawyki, projekty Czytaj więcej..>>