Gmina Krasne segreguje odpady

Gmina Krasne segreguje odpady. Pod takim hasłem toczyły się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krasnem, Zespole Szkół w Malawie, Zespole Szkół w Palikówce i Zespole Szkół w Strażowie warsztaty edukacji ekologicznej „EKOSKOP-u” finansowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z Rzeszowa – operatora systemu odpadowego w Gminie. Zajęcia polegały głownie na praktycznych warsztatach: jakie opakowania, z jakich materiałów, do jakiego kolorowego worka należy wrzucić. Sporadycznie wykorzystywano prezentacje multimedialne i wierszyki z książeczki „ABECADŁO ŚMIECIADŁO” czy teatrzyk śmieciowy. Najważniejsze były ćwiczenia praktyczne. Dla niektórych 7-latków problem stanowi rozróżnienie papieru od plastiku. Dla wielu tajemnicą jest różnica miedzy puszką aluminiową i puszką stalową. Dla wszystkich ciekawa była droga boksytów z Australii czy Brazylii przez oceany i morza, do polskiej huty aluminium, po to by wytopić metal, potem walcować blachę, potem zrobić puszkę, pomalować ją (z reklamą dla konkretnego napoju)…, sprzedać…, a potem wyrzucić na śmietnik. Co za marnotrawstwo. No chyba, że puszka zostanie wrzucona do żółtego worka na plastik i metale i stanie się źródłem …nowych puszek. To recykling. To jedyne mądre postępowanie z opakowaniami, w których tkwi cenny materiał. Bo szkło to piasek, a plastiki to ropa naftowa, a puszki to aluminium lub stal. A jeszcze makulatura, która jest drewnem… czyli drzewami w lesie, a te powinny produkować tlen i dawać spokój na spacerach , a nie być źródłem papieru. Tak – w śmieciach są pieniądze! Nasze pieniądze.
Na wszystkich zajęciach podkreśliliśmy, że plastiki i makulatura nigdy nie powinny zostać spalone w domowych piecach. Bo to poważne źródło smogu! Zajęciom towarzyszyły ładne plakaty i ciekawe magnesy na lodówkę – takie przypominajki , jak i co należy segregować. Jeszcze tylko zostało na podsumowanie spotkanie ekologów, ale to dopiero w listopadzie.

 

Do pobrania – wzór magnesów
Konkurs „Segreguję, bo warto” nabiera tempa

W rzeszowskich szkołach odbywają się warsztaty edukacyjne, a dyrektorzy mobilizują zespoły ekologów do zbierania makulatury i plastików. Ciekawe kto zgarnie główną nagrodę? Koordynator z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie ustalił w jakich dniach, do jakich szkół przyjedzie samochód MPGK, by odebrać posegregowane odpady. Makulaturę i plastiki. Zbiórka makulatury ratuje drzewa. Ale i  nawyk segregacji odpadów i późniejsza zbiórka plastików ma znaczenie fundamentalne. Wielokrotnie (w trakcie warsztatów) opowiadaliśmy  jak zwykła plastikowa reklamówka po drugim śniadaniu, rzucona niefrasobliwie na trawnik przy brzegu Wisłoka, porwana wiatrem wpada do wody. Potem Wisłok niesie reklamówkę do Sanu, San do Wisły, a ta …”wpływa reklamówkę” do  Bałtyku. Bałtyk, jak każde morze, łączy się z wodami światowych oceanów. Nasza rzeszowska reklamówka po kilku miesiącach albo latach może być na Pacyfiku! A tu staje się jednym z elementów 100 000 000 ton plastikowych śmieci tworzących (trzykrotnie większą od Francji) Wielką Pacyficzną Plamę Śmieci.  Tysiące reklamówek tam nie dopłyną połykane prze żółwie, które plastikowe worki mylą z ….meduzami. Kto potrafi przeżyć mając w żołądku kilkadziesiąt  reklamówek? Butelki PET świetnie naśladują ryby – wiedzą o tym delfiny, rekiny i wieloryby.
Wracamy do Rzeszowa. Mini-serwis fotograficzny z warsztatów z cenzurą RODO – policzcie uśmiechnięte buzie.
Razem chrońmy nasze powietrze

Miasto Dębica i  „EKOSKOP” przystępują do realizacji kolejnej edycji projektu „Razem chrońmy nasze powietrze”. Jesteśmy realizatorem zadania publicznego w ramach projektu samorządu Województwa Podkarpackiego.  Skupiamy nasze działania wokół warsztatów edukacyjnych w szkołach (24 spotkania) oraz organizacji antysmogowego happeningu ekologicznego 17 października 2018 roku  na Rynku w Dębicy. Wiemy że zanieczyszczenie powietrza  w Dębicy zależy od liczby samochodów w centrum miasta oraz liczby domów ogrzewanych węglem i  jakości spalanego paliwa.

Jednak wiele zależy od samych mieszkańców Dębicy, bowiem w opiniach specjalistów duży i negatywny wpływ na jakość powietrza ma spalanie w domowych piecach c.o. odpadów (plastików, gum, PCV czy butelek PET). Jest to wynikiem  niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców,  nieznajomości prawa (które zabrania „domowego” spalania odpadów komunalnych), braku współodpowiedzialności społeczeństwa za stan środowiska oraz prób zaoszczędzenia na kosztach ogrzewania. Na koniec winna jest niewielka liczba tematycznych zajęć w szkołach. Dzieci bywają bardzo skutecznymi nauczycielami dorosłych.
Dobra strona przeziębienia

Szaleją przeziębienia. Aby się nie zarazić trzeba kaszleć w zgięcie rękawa i trzeba myć ręce….  Mimo tego że to wiemy …złapaliśmy wirusy, które położyły do łóżek cały „EKOSKOP”.  Dochodzimy do zdrowia….

Ale przeziębienia mają też dobrą stronę. Można odrobić zaległości i napisać kilka słów o tym co się działo. A ostatnio działo się dużo i dynamicznie. Zobaczcie fotogazetkę z ekologicznych warsztatów w Kołaczycach, akcji edukacyjnej na osiedlu Miłocin oraz naszej małej harcerskiej służby podczas Zlotu 100-lecia ZHP i święta Podkarpackiej Chorągwi ZHP.

Bo spotkania edukacyjne z dziećmi są najsympatyczniejsze! Czuwaj! A przeziębienia da się wyleczyć.
Badacze Pogranicza Wilczych Gór

Mikroprojekt „Badacze Pogranicza Wilczych Gór” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020

Stowarzyszeniem „EKOSKOP” jako partner Fundacji Dziedzictwa Przyrodniczego (organizacja wiodąca) i słowackiej Fundacji Aevis w okresie 01.10.2018 – 30.09.2019 roku, będzie realizować mikroprojekt pn. „Badacze Pogranicza Wilczych Gór”.
Głównym celem projektu jest zaangażowanie i integracja nauczycieli, uczniów i mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego pogranicza, polsko słowackiego obszaru Bieszczadów i Beskidu Niskiego i Pogórza zwanego historycznie Wilczymi Górami.

Na projekt złoży się:

  • Konferencja miłośników „Wilczych Gór” w Sninie (Słowacja).
  • Dwa warsztaty szkoleniowe dla Tropicieli Wilczych Gór – trenerów, którzy poprowadzą późniejsze warsztaty dla dzieci ze szkół projektu.
  • Jeden warsztat szkoleniowy dla nauczycieli-opiekunów grup warsztatowych dla dzieci.
  • Cykl 40 przyrodniczych warsztatów terenowych Badaczy Pogranicza Wilczych Gór dla dzieci z 10 szkół w Polsce i 28 warsztatów dla dzieci z 7 szkół na Słowacji. Miejsca warsztatów dobrane będą w taki sposób, aby pokazać najcenniejsze atrakcje przyrodnicze terenu niedaleko odległego od szkół uczestników. Tematem wiodącym warsztatów będzie ukazanie piękna świata przyrody w trakcie zwykłej wędrówki przez las, łąkę, wzdłuż potoku czy nad stawem. Tropiciel zastosowanymi technikami edukacyjnymi, grami, zabawami, obserwacjami ma wzbudzić zachwyt przyrodą, zainteresowanie badaniem bioróżnorodności, wyjaśnić (na poziomie dostosowanym do wieku uczestników) mechanizmy funkcjonowania oglądanych środowisk przyrodniczych.
  • Zlotu Bioróżnorodności. We wrześniu 2019 na Pogórzu Przemyskim spotkają się lokalne społeczności z pogranicza polsko-słowackiego, dzieci, które brały udział w warsztatach, ich opiekunowie, Tropiciele, eksperci, osoby uczestniczące w projekcie oraz pozostali zainteresowani tematem. Celem otwartego dla mieszkańców Zlotu będzie popularyzacja potencjału przyrodniczego regionu i uświadamianie znaczenia rozwoju zrównoważonego, ekologii i ekoturystyki dla ochrony i zachowania natury Wilczych Gór. Podczas trwania imprezy na uczestników będzie czekało wiele atrakcji, m.in. zajęcia edukacyjne, warsztaty i konkursy, prezentacje multimedialne, pokazy przygotowane przez reprezentantów różnych grup, tematyczne prelekcje.
  • Działania promocyjne.
    _________________________

Wartość całkowita Mikroprojekt „Badacze Pogranicza Wilczych Gór”: 105 960,81 €, w tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 90 066,68 €
Środki z budżetu państwa: 6 199,01 €
Wkład własny beneficjentów: 9 695,12 €

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
Nowosiółki Dydyńskie 4, 37-743 Fredropol
e-mail: biuro@przyrodnicze.org
www.przyrodnicze.org
NIP: 9522047732 REGON: 141415140 KRS: 0000305072
Biuro Fundacji: ul. Mickiewicza 44 lokal 5, 37-700 Przemyśl

Stowarzyszenie „EKOSKOP”
Siedziba: Rzeszów 35-233, ul. Lubelska 28/4 lok.1
e-mail: ekoskop@ekoskop.rzeszow.pl
www.ekoskop.rzeszow.pl
NIP: 813-34-88-654 REGON: 180201486
KRS: 0000273010

Aevis Foundation
Hlavná 133, 080 01 Prešov, Slovakia
e-mail: info@aevis.org
www.aevis.org/en/
Registr. Nr.: 203/Na-96/279
ID #: 17077265