Nabór ofert na funkcję administratora i prowadzącego stronę internetową projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”

Stowarzyszenie  „EKOSKOP” 35-103 Rzeszów ul. Strzelnicza 15/9, ogłasza nabór ofert na funkcję administratora i prowadzącego stronę internetową dla rozszerzonego projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”, opis na www.alarmdlabio.pl, którego zakończenie nastąpi 30 kwietnia 2017 roku.

Do pobrania:

WORD

PDF
Nabór ofert na koordynatora projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”

Stowarzyszenie  „EKOSKOP” 35-103 Rzeszów ul. Strzelnicza 15/9, ogłasza nabór ofert na funkcję koordynatora projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”, opis na www.alarmdlabio.pl , którego zakończenie nastąpi 30 kwietnia 2017 roku.

Do pobrania:

WORD

PDF
Nabór ofert na tłumacza na j. angielski tekstów

Stowarzyszenie „EKOSKOP” 35-103 Rzeszów ul. Strzelnicza 15/9, ogłasza nabór ofert na funkcję tłumacza na j. angielski tekstów do publikacji na strony www. projektu dla rozszerzonego projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”, którego zakończenie nastąpi 30 kwietnia 2017 roku.

Do pobrania:

WORD

PDF
Nabór ofert na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć edukacji ekologicznej oraz prowadzeniu stoisk promocyjnych projektu

W związku z możliwością rozszerzenia działań projektu „ALARM dla bioróżnorodności Podkarpacia” (www.alarmdlabio.pl) Stowarzyszenie „EKOSKOP” z Rzeszowa ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu przez Oferenta (w ramach umowy zlecenie), jako trenera-ekologa, zajęć edukacji ekologicznej oraz prowadzenia stoisk promocyjnych projektu.

Do pobrania:

WORD

PDF
Zapytanie ofertowe na dostawę mikroskopów

Zapytanie ofertowe dla projektu
„Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia” dofinansowany ze środków EOG
– dostawa urządzeń optycznych.

Rzeszów, 10. VI. 2016 roku

Stowarzyszenie „EKOSKOP” z Rzeszowa, NIP 813-34-88-654, KRS 0000273010, ul. Strzelnicza 15/9 Rzeszów 35-103, ogłasza nabór ofert na dostawę mikroskopów wg specyfikacji opisanej poniżej.

Szczegóły – DOC

Szczegóły – PDF


Rzeszów, dnia 16 czerwca 2016 roku

KOMUNIKAT O WYBORZE OFERTY

Informujemy, że w wyniku postępowania dotyczącego oceny zapytania ofertowego w sprawie dostawy 28 mikroskopów stereoskopowych dla działań projektu „ALARM dla bioróżnorodności Podkarpacia” została wybrana oferta cenowa w wysokości 15 882,16 zł brutto (słownie brutto piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i szesnaście groszy), dostawca  DELTA OPTICAL Nowe Osiny, ul. Piękna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, gwarancja na sprzęt 2 lata. Oferta ta jest najkorzystniejsza cenowo oraz spełnia wszystkie wymogi formalne.

Prezes Stowarzyszenia

Katarzyna Ruszała