Wykonanie oraz montaż regału bibliotecznego w ramach projektu pn.: „PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ZAZIELENIA EDUKACJĘ”

Stowarzyszenie „EKOSKOP” 35-103 Rzeszów ul. Strzelnicza 15/9, ogłasza nabór ofert na wykonanie oraz montaż regału bibliotecznego w ramach projektu pn.: „PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ZAZIELENIA EDUKACJĘ”.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie – wykonanie oraz montaż regału bibliotecznego
ROZSTRZYGNIĘCIE!!! Dostawa sprzętu dydaktycznego w ramach projektu pn.: „PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ZAZIELENIA EDUKACJĘ”.

Stowarzyszenie „EKOSKOP” 35-103 Rzeszów ul. Strzelnicza 15/9, ogłasza nabór ofert na dostawę sprzętu dydaktycznego w ramach projektu pn.: „PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ZAZIELENIA EDUKACJĘ”, realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz dzięki wsparciu dotacji od Kulczyk Foundation – Konkurs Grantowy 2017/1.

Dokumenty do pobrania:

 1. Zapytanie Ofertowe – dostawa sprzętu dydaktycznego
 2. Załącznik nr 1 – SOPZ
 3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenia dot. wykluczenia wykonawcy
 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
 6. Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ROZSTRZYGNIĘCIE!!! Dostawa 15 mikroskopów biologicznych w ramach projektu pn.: „PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ZAZIELENIA EDUKACJĘ”

Stowarzyszenie „EKOSKOP” 35-103 Rzeszów ul. Strzelnicza 15/9, ogłasza nabór ofert na dostawę 15 mikroskopów biologicznych w ramach projektu pn.: „PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ZAZIELENIA EDUKACJĘ”, realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz dzięki wsparciu dotacji od Kulczyk Foundation – Konkurs Grantowy 2017/1.

Dokumenty do pobrania:

 1. Zapytanie Ofertowe – dostawa 15 mikroskopów biologicznych
 2. Załącznik nr 1 – SOPZ
 3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenia dot. wykluczenia wykonawcy
 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
 6. Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Zamawiający w dn. 29.09.2017r. publikuje odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania.

Pytania i odpowiedzi-dostawa mikroskopów


Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Nabór ofert na funkcję administratora i prowadzącego stronę internetową projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”

Stowarzyszenie  „EKOSKOP” 35-103 Rzeszów ul. Strzelnicza 15/9, ogłasza nabór ofert na funkcję administratora i prowadzącego stronę internetową dla rozszerzonego projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”, opis na www.alarmdlabio.pl, którego zakończenie nastąpi 30 kwietnia 2017 roku.

Do pobrania:

WORD

PDF
Nabór ofert na koordynatora projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”

Stowarzyszenie  „EKOSKOP” 35-103 Rzeszów ul. Strzelnicza 15/9, ogłasza nabór ofert na funkcję koordynatora projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”, opis na www.alarmdlabio.pl , którego zakończenie nastąpi 30 kwietnia 2017 roku.

Do pobrania:

WORD

PDF