ROZSTRZYGNIĘCIE!!! Dostawa sprzętu dydaktycznego w ramach projektu pn.: „PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ZAZIELENIA EDUKACJĘ”.

image_pdfimage_print

Stowarzyszenie „EKOSKOP” 35-103 Rzeszów ul. Strzelnicza 15/9, ogłasza nabór ofert na dostawę sprzętu dydaktycznego w ramach projektu pn.: „PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ZAZIELENIA EDUKACJĘ”, realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz dzięki wsparciu dotacji od Kulczyk Foundation – Konkurs Grantowy 2017/1.

Dokumenty do pobrania:

  1. Zapytanie Ofertowe – dostawa sprzętu dydaktycznego
  2. Załącznik nr 1 – SOPZ
  3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 3 – Oświadczenia dot. wykluczenia wykonawcy
  5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
  6. Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY