Dzień Czystego Powietrza.

image_pdfimage_print

Propagują go od 12 lat nasi koledzy z Fundacji ARKA. Warto się przyłączyć!

Mniej samochodów na ulicach – niełatwe. Mniej taniego węgla, miału i mułu węglowego spalanego w domowych piecach c.o. – łatwiejsze, choć wielu kupuje taki opał, gdy brakuje pieniędzy na dobry węgiel.

Bardzo łatwe to „0” spalanych w piecach c.o. śmieci – plastików,  folii, styropianu, kartonów po płynnej żywności, opon, gumiaków, kolorowych magazynów obficie zadrukowanych „farbami śmierci” …bo farby drukarskie na ogół zawierają (choć raczej w śladowych ilościach liczonych w ppm) toksyczne metale: Antymon (Sb), Arsen (As), Kadm (Cd), Chrom (Cr), Ołów (Pb), Rtęć (Hg), Selen (Se). W dymie z komina te metale i benzo(a)pirany z furanami, dioksynami pyłami PM10 i PM2.5 staja się śmiertelnym koktajlem. A przecież dzisiaj każdy może bezpłatnie wrzucić makulaturę do niebieskiego worka lub kontenera, plastiki do żółtych kontenerów i worków. Nie tylko „po kłopocie”, a i wnuk nie będzie miał przez nas raka!

pozdrawiam
Wasz Mi

P.S.

doniesienie ze strony www.powietrze.podkarpackie.pl      …a kto wie jaka jest norma?

mapa_czystepowietrze