Razem chrońmy nasze powietrze

image_pdfimage_print

Miasto Dębica i  „EKOSKOP” przystępują do realizacji kolejnej edycji projektu „Razem chrońmy nasze powietrze”. Jesteśmy realizatorem zadania publicznego w ramach projektu samorządu Województwa Podkarpackiego.  Skupiamy nasze działania wokół warsztatów edukacyjnych w szkołach (24 spotkania) oraz organizacji antysmogowego happeningu ekologicznego 17 października 2018 roku  na Rynku w Dębicy. Wiemy że zanieczyszczenie powietrza  w Dębicy zależy od liczby samochodów w centrum miasta oraz liczby domów ogrzewanych węglem i  jakości spalanego paliwa.

Jednak wiele zależy od samych mieszkańców Dębicy, bowiem w opiniach specjalistów duży i negatywny wpływ na jakość powietrza ma spalanie w domowych piecach c.o. odpadów (plastików, gum, PCV czy butelek PET). Jest to wynikiem  niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców,  nieznajomości prawa (które zabrania „domowego” spalania odpadów komunalnych), braku współodpowiedzialności społeczeństwa za stan środowiska oraz prób zaoszczędzenia na kosztach ogrzewania. Na koniec winna jest niewielka liczba tematycznych zajęć w szkołach. Dzieci bywają bardzo skutecznymi nauczycielami dorosłych.