„Segreguję, bo warto”, zapraszamy do drugiej edycji konkursu….

Rzeszów, dnia 4 września 2018 roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych
Miasta Rzeszowa

W imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie, w uzgodnieniu z Wydziałem Edukacji UM Rzeszowa i Wydziałem Gospodarki Komunalnej UM Rzeszowa, zapraszamy społeczność państwa Szkoły do udziału w drugiej edycji konkursu ekologicznego dotyczącego zbiórki makulatury i plastików pn. „Segreguję, bo warto!”. Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca. Dla szkół za pośrednictwem „okienek pocztowych” w Wydziale Edukacji przekazane zostaną plakaty informacyjne i ulotki. W każdej szkole , po uzgodnieniu z Dyrektorem placówki, zorganizowany zostanie „odpadowy” warsztat edukacyjny.
Jak w roku ubiegłym, odbiór zebranej przez szkoły makulatury i plastików odbywać się będzie przez specjalistyczne samochody MPGK Rzeszów w uzgodniony sposób i w ustalonym ze szkołą terminie (do 31 X 2018 roku).
Uprzejmie proszę, by Państwo Dyrektorzy Szkół wyznaczyli szkolnego koordynatora konkursu, zgłosili do 20.09. br. jego dane do MPGK Rzeszów (e-mail: mpgk@mpgk.rzeszow.pl) oraz dokonali oceny możliwości zbiórki i odbioru makulatury i plastiku. Zakładamy, że jak w roku ubiegłym, odbiór surowców odbywać się będzie w jeden ustalony przez MPGK dzień.
Ponieważ ocena konkursowa dotyczyć będzie masy zebranych odpadów namawiamy do wcześniejszego (w miarę możliwości) gromadzenia makulatury i plastiku.

Pula nagród w 2018 roku wynosi 10 000 zł. Na wniosek mniej liczebnych szkół w regulaminie wprowadzono kategorie masy zebranych odpadów w przeliczeniu na ucznia. Szczegółowy regulamin konkursu w załączniku.

Z poważaniem
Koordynator konkursu
Mirosław Ruszała

Załącznik – REGULAMIN KONKURSU