Smogowy alarm!

…czyli czy smogowe, ponadnormatywnie zanieczyszczone powietrze ma negatywny wpływ na bioróżnorodność?

Takie zadanie postawiono przed trenerami „EKOSKOP-u” Kasią i Mirkiem którzy pojechali na ostatnie zajęcia projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia” do Tyczyna.
SP w Tyczynie to szkoła projektowa, wiec zajęcia tam odbywały się wielokrotnie. Uczniowie wiedzą niemal wszystko!
W ramach rozszerzenia projektu, zawieszano nam poprzeczkę nieco wyżej. Może dlatego, że wiedza wszystko?
A może dlatego, że cześć zajęć adresowana miała być do uczestników i finalistów gminnego kongresu ekologów?
A może dlatego, że miał być Pan Burmistrz Janusz Skotnicki?
Więc było o historii smogu i była mapa gdzie Polska jest z najbardziej „zasmogowane” powietrzem w Europie. Były strony www.podkarpackie.powietrze.pl, i mapki zanieczyszczenia okolic Rzeszowa. Były dramatyczne zrzuty z map koloru brązowego i fioletowego! Było o krakowskim alarmie smogowym i o naszym alarmie dla bioróżnorodności Podkarpacia!
Bo jak ludzie wycinają setki dorodnych drzew, to nie tylko sprzyjają smogowi – wszak każde 50 drzew dziennie łapie 10 kg zanieczyszczeń! Wycinając – szczególnie stare drzewa – ludzie niszczą siedliska ptaków, nietoperzy, owadów, dziuple zasiedlone przez cenne i rzadkie drewnojady takie jak np. chroniony Dyrektywami UE  chrząszcz pachnica dębowa Osmoderma eremita.
Na koniec warsztatów i uczniowie i uczestnicy kongresu i nauczyciele i Pan Burmistrz obiecali, że zasadzą nowe drzewa i będą siać nowe łąki św. Franciszka

Smog to zjawisko groźne. Rocznie w Polsce, tylko ze względu na zły stan powietrza i uporczywy smog, umiera ok. 50 000 osób.  Ciekawe ile ginie i zamiera innych organizmów czyli ….„braci mniejszych”.