Stowarzyszenie

data formalnego utworzenia: 02.11.2006 r.
data pierwszej rejestracji: 30.01.2007 r.

Stowarzyszenie jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273010
Stowarzyszenie posiada status „organizacji pożytku publicznego” (OPP).

Siedziba stowarzyszenia: Rzeszów 35-233, ul. Lubelska 28/4 lok.1

Stowarzyszenie prowadzi Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej z siedzibą: Rzeszów 35-233, ul. Lubelska 28/4 lok.1

NIP: 813-34-88-654
REGON: 180201486