Zarząd

Stowarzyszenie „EKOSKOP” reprezentują:

  1. Katarzyna Ruszała – Prezes
  2. Maciej Kunysz – Wiceprezes
  3. Janusz Majkut – Członek Zarządu
  4. Paweł Gregorasz – Członek Zarządu