Warsztaty teatrzyku kamishibai

Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła z Łodzi, w ramach projektu „Edukacja globalna dla najmłodszych” zaprasza na bezpłatne warsztaty dla pracowników świetlic i bibliotek szkolnych nt. wykorzystania teatrzyku kamishibai w edukacji globalnej.

Każdy uczestnik otrzyma teatrzyk wraz z trzema bajkami, książkę ze scenariuszami zajęć, ilustrowaną mapę świata i zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Uczestnicy szkolenia zobligowani będą do połowy czerwca 2017 r. do przeprowadzenia co najmniej 3 warsztatów z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai w swoich macierzystych placówkach. W szkoleniu może wziąć udział jedna osoba z danej placówki edukacyjnej. Szkolenie odbędzie się  18 maja (we czwartek) w Podkarpackim Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie ul. Lubelska 28/4 od godz. 16.00 do 19.00. Szkolenie prowadzą Kasia i Mirek Ruszała ze Stowarzyszenia „EKOSKOP”. Dodatkowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe znajdziecie na stronie globalna.edu.pl/szkolenie-dla-bibliotekarzy/

Szkolenie jest częścią projektu „Edukacja globalna dla najmłodszych (4. edycja)”, realizowanego przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” i współfinansowanego w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2017 r.