Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „EKOSKOP”

image_pdfimage_print

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „EKOSKOP” serdecznie zapraszam członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się 29 czerwca (środa)  2016 roku o godzinie 18.00 w Podkarpackim Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 28/4.
Planowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2015.
  2. Udzielenie absolutorium dla Zarządu.
  3. Wolne wnioski i sprawy  różne.

Oficjalną część Zebrania planujemy zakończyć ok. godz.19.00. W trakcie Zebranie planujemy lekki, słodki ekologiczny poczęstunek.
Kasia Ruszała
Prezeska Stowarzyszenia „EKOSKOP”