Zaproszenie na Walne Zebranie Stowarzyszenia „EKOSKOP”

image_pdfimage_print

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „EKOSKOP” serdecznie zapraszam członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się 14 czerwca (środa)  2017 roku o godzinie 19.00 w Podkarpackim Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 28/4.

Planowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2016.
  2. Udzielenie absolutorium dla Zarządu.
  3. Zmiana statutu.
  4. Wolne wnioski i sprawy  różne.

Oficjalną część Zebrania planujemy zakończyć ok. godz.20.00. W trakcie Zebranie planujemy lekki, słodki ekologiczny poczęstunek.

Kasia Ruszała
Prezeska Stowarzyszenia „EKOSKOP”