Zapytanie ofertowe na dostawę mikroskopów

Zapytanie ofertowe dla projektu
„Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia” dofinansowany ze środków EOG
– dostawa urządzeń optycznych.

Rzeszów, 10. VI. 2016 roku

Stowarzyszenie „EKOSKOP” z Rzeszowa, NIP 813-34-88-654, KRS 0000273010, ul. Strzelnicza 15/9 Rzeszów 35-103, ogłasza nabór ofert na dostawę mikroskopów wg specyfikacji opisanej poniżej.

Szczegóły – DOC

Szczegóły – PDF


Rzeszów, dnia 16 czerwca 2016 roku

KOMUNIKAT O WYBORZE OFERTY

Informujemy, że w wyniku postępowania dotyczącego oceny zapytania ofertowego w sprawie dostawy 28 mikroskopów stereoskopowych dla działań projektu „ALARM dla bioróżnorodności Podkarpacia” została wybrana oferta cenowa w wysokości 15 882,16 zł brutto (słownie brutto piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i szesnaście groszy), dostawca  DELTA OPTICAL Nowe Osiny, ul. Piękna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, gwarancja na sprzęt 2 lata. Oferta ta jest najkorzystniejsza cenowo oraz spełnia wszystkie wymogi formalne.

Prezes Stowarzyszenia

Katarzyna Ruszała